Noodverlichting

Zodra de stroom uitvalt gaat automatisch uw noodverlichting aan zodat u kunt zien hoe u de desbetreffende ruimte kan verlaten.

Noodverlichting is als volgt in te delen;

 • Vluchtwegaanduiding; Pictogrammen met aanduiding van de te nemen vluchtroute
 • Anti-paniekverlichting; moet paniek voorkomen door mensen middels licht de vluchtroute te laten herkennen
 • Vluchtwegverlichting; hiermee verlicht je de te nemen vluchtroute

Noodverlichting kan van levensbelang zijn in een noodsituatie, denk aan een uitslaande brand en het is in eens donker in het gebouw. Noodverlichting dient eigenlijk in alle gebouwen aanwezig te zijn voor de veiligheid. In diverse NEN-normen maar ook in de ARBO-wetgevings is dan ook vastgelegd waar noodverlichting aan moet voldoen.

Behalve in gebouwen vind je noodverlichting ook in vliegtuigen, tunnels, boten enz. Overal waar mensen komen en er in geval van stroomonderbreking een gevaarlijke situatie kan ontstaan is dient er noodverlichting aanwezig te zijn.

Tegenwoordig gebruiken wij eigenlijk alleen nog maar LED noodverlichting. Dit omdat de levensduur veel langer is. Aangezien noodverlichting 24 uur per dag brandt scheelt dit niet alleen in vermogen maar ook in het uitwisselen van de lichtbron.

Door dat de LED ook een 60-80% minder energie verbruikt is het mogelijk om LED langer op een accu te laten branden in geval van nood. Dit vergroot de veiligheid.

Verwijzing naar; Regels, wetten en normen

Arbo wetgeving noodverlichting

Artikel 3.7 Veilig gebruik van vluchtwegen en nooduitgangen

 • 3.7.5 De vluchtwegen en nooduitgangen die bij het uitvallen van de verlichting slecht zichtbaar zijn, zijn voorzien van een adequate noodverlichting. (Vluchtwegverlichting)
 • 3.7.6 De vluchtwegen, de deuren en poorten op het traject van de vluchtwegen alsmede de nooduitgangen zijn gemarkeerd door signalen die voldoen aan het bij of krachtens afdeling 2 van hoofdstuk 8 bepaalde. (Vluchtwegaanduiding)

Artikel 3.9 Noodverlichting

Arbeidsplaatsen waar werknemers bij het uitvallen van het kunstlicht aan bijzondere gevaren zijn blootgesteld, zijn voorzien van een adequate noodverlichting (verlichting van werkplekken met verhoogd risico en antipaniek verlichting).

Arbo Beleidsregels, 3.9 Noodverlichting

 1. Om aan het gestelde in artikel 3.9 en artikel 3.7, vijfde lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit te voldoen, bedraagt de verlichtingssterkte van de noodverlichtingsinstallatie op arbeidsplaatsen en op vluchtwegen minimaal 1 lux op vloerhoogte vanaf 15 seconden na het uitvallen van de normale elektriciteit tot één uur daarna.
 2. Indien bij uitval van de normale verlichting werkzaamheden moeten worden verricht (of dringende handelingen bij calamiteiten), dan levert de noodverlichtingsinstallatie zoveel licht dat deze werkzaamheden zonder bezwaar kunnen worden uitgevoerd.

Bouwbesluit

Het Bouwbesluit bevat de minimum bouwtechnische voorschriften voor nieuw te bouwen bouwwerken. Deze voorschriften worden in de vorm van functionele en prestatie-eisen gesteld. In het Bouwbesluit zijn algemene eisen gedefinieerd ten aanzien van noodverlichting maar voor de uitvoering hiervan verwijst het naar de Gemeentelijke bouwverordening.

Gebruiksbesluit: Besluit brandveilig gebruik bouwwerken

Dit besluit is gebaseerd op de Model bouwverordening. In dit Besluit liggen voorschriften vast met betrekking tot het gebruik van bouwwerken uit oogpunt van brandveiligheid. In het Besluit wordt verwezen naar een aantal normbladen en voorschriften met betrekking tot noodverlichting. Dit zijn de NEN-EN 1838 en NEN 6088.

Relevante normatieve verwijzingen

 • NEN-EN 1838 - Toegepaste verlichtingstechniek
 • NEN 6088 - Brandveiligheid van gebouwen/ Vluchtwegaanduiding
 • NEN-EN 50172 - Noodverlichtingssystemen voor vluchtwegen
 • NEN 1010 - Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties
 • ISSO publicatie 79 - Inspectie en onderhoud van noodverlichtingsinstallaties
Tonen als Foto-tabel Lijst

Producten 1-24 van 60

Van hoog naar laag sorteren
Pagina
per pagina